სოფლად შეგროვების და გასესხების ჯგუფი (VS&LA) – წალკის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

პროექტის „ეკოლოგიური მიგრანტების და პოტენციური ეკოლოგიური მიგრანტების კლიმატ მედეგი საცხოვრისის გაძლიერება“-ს ფარგლებში მიმდინარე წლის 7-8 მაისს წალკისა და ნინოწმინის მუნიციპალიტეტის  თრიალეთის, კავთის, სპასოვკისა და გორელოვკის თემებში ჩატარდა სემინარი სოფლად შეგროვების და გასესხების ჯგუფის (VS&LA) ფუნქციონირების  პრინციპების შესახებ.  ჯგუფის მიზანია ფინანსური სახსრების დაგროვება და სესხების გაცემა სოფლად მცხოვრები პირებზე . რომელთაც არ მიუწვდებათ ხელი ოფიციალურ ფინანსურ რესურსებზე.

ასეთი ჯგუფის ფუნქციონირება სოფლად ხელს შუუწყობს სიღარიბის დაძლევას და კლიმატის ცვლილებების და სტიქიური მოვლენებისადმი სოფლის მოსახლეობას ადაპტირებას, განახალებადი ენერგიის ტექნოლოგიების გამოყენებით.